Home » In Stock » Percutaneous » Percutaneous Electrode | 4 ring contacts | Pt-Ir | 1.1 mm
Percutaneous

Percutaneous Electrode | 4 ring contacts | Pt-Ir | 1.1 mm

Cuff

Micro Cuff Tunnel Electrode | 3 contacts | Pt-Ir | 0.8 mm

Cuff

Micro Cuff Tunnel Electrode | 3 contacts | Pt-Ir | 1.2 mm

Grid

Micro 16 Hexagonal Grid Electrode | 16 contacts | Pt-Ir | 0.3 mm

Grid

Micro 8 Hexagonal Grid Electrode | 8 contacts | Pt-Ir | 0.3 mm

Cuff

Self-Sizing Spiral Cuff Electrode | 3 contacts | Pt-Ir | 2 mm | 20 cm PtIr cable

Cuff

°AirRay Helix Cuff | 8+2 Contacts | Ø 2 mm | Length > 10 mm | PtIr Cable – open wire